צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות – גרסה מהודרת

60.00

בעזרת מלך יחיד חי העולמים גרסה מהודרת ספר צוואות הבעל שם טוב "צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות" [דפוס ראשון זאלקווא כד אדר תקנ"ג – 1793] 133 שערים של עבודת השם ספר היסוד הראשון להבנת תורת הבעש"ט. עיקרי משנתו ותמצית כל אשר מצוי בהרחבה בכל שאר הספרים ממסורת תורת הבעש"ט הראשונה והמקורית. ספר ההנהגות וההדרכות המעשיות בכל תחומי עבודת ה' לכלל ישראל מתורת הגאולה למורנו הבעש"ט, ובו מתגלה כוחו הנפלא של מורנו אור שבעת הימים זיע"א בהדרכה הצמודה והמעשית בתיאור האיך והכיצד יפעלו הדברים בעבודת נפש ישראל, ואין כמוהו להבריא את הנפש ולרפא את המיואשים ולהדריך נפשות ישראל.

במלאי

שיתוף
קוגוריה