תנאי שימוש באתר בית הבעל שם טוב

 השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי.

1.1 האתר www.bshemtov.com (להלן: "האתר") מופעל על-ידי בית הבעל שם טוב ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורי לימוד באמצעות האינטרנט, במגוון של נושאים (להלן: "השירותים").

1.2 כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2. התכנים שבאתר.

2.1 האתר מציע תכני לימוד והדרכה, וכן מאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף (להלן: "התכנים").

2.2 התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

2.3 עבור כל פריט תוכן המוצע לצפייה באתר מוצג דף מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור קצר של התוכן המוצג בו, תקופת ההשאלה ומחיר ההשאלה. יובהר, כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור תמציתי בלבד, המועבר בהתאם למידע שקיבל בית הבעל שם טוב מיוצרי התוכן השונים, ומשכך אין בית הבעל שם טוב נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לפריט התוכן.

2.4 בית הבעל שם טוב אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. בית הבעל שם טוב רשאי לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.

2.5 על-מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, ובית הבעל שם טוב אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

2.6 הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי צפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ומשכך יתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.

2.7 אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.

3. רכישת מנוי לאתר.

3.1 שימוש באתר יכול להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

3.1.1 רכישת מנוי מתמשך רב-תקופתי שאינו קצוב בזמן: רגיל – מנוי המתחדש באופן אוטומטי בכל תקופה מוגדרת (חודש, שנה או תקופה אחרת שתפורט) ומאפשר צפייה חינם בכל התכנים המוצעים בקטגוריות השונות, למעט גישה לקבצי תרגול.

3.1.2 רכישת מנוי מתמשך רב-תקופתי שאינו קצוב בזמן: מורחב – מנוי המתחדש באופן אוטומטי בכל תקופה מוגדרת (חודש, שנה או תקופה אחרת שתפורט) ומאפשר צפייה חינם בכל התכנים המוצעים בקטגוריות השונות, לרבות גישה לקבצי תרגול (כהגדרתם להלן).

3.1.3 רכישת מנוי מתנה – כמו כן ניתן לרכוש זיכוי עבור מנוי מתנה לאחר. מנוי מתנה יכול שיהיה לחודש, לשנה או לשנתיים, ויכול שיהיה רגיל או מורחב. המנוי יוגבל לתקופת רכישתו ולא יתחדש אוטומטית. ככל שמנוי קיים של האתר יקבל מנוי מתנה, הוא יוכל לבחור האם להקפיא את המנוי הקיים שלו לתקופת מנוי המתנה, או להתחיל את מנוי המתנה עם סיום המנוי הרגיל שלו. אין להקפיא מנוי מתנה לתקופה העולה על 30 ימים.

3.2 "קבצי תרגול", הינם קבצים שונים לתרגול התוכנה הנלמדת, ובין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקי, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המנוי רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שנינות באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלבנטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.

3.3 בית הבעל שם טוב יהא רשאי לעדכן את סל המוצרים המוצע במנוי הרגיל לעומת המורחב, בהודעה כתובה במסגרת דף "ההודעות" שבאתר. כמו כן בית הבעל שם טוב שומר לעצמו את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכולם (ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חבריות באינטרנט.

3.4 מחיר המנויים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. בית הבעל שם טוב יהא רשאי לעדכן את מחירי המנויים באתר מפעם לפעם (עדכון מחיר למנוי מתמשך יהיה בהודעה מראש בת 30 ימים), או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת מנויים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.5 תשלום עבור מנוי מתמשך ייגבה בתחילת כל תקופת מנוי עבור התקופה הקרובה. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי תקופת תשלום, אלא אם יבטל הלקוח את "החברות באתר" באזור האישי ובכפוף לתנאי תקנון זה.

3.6 בית הבעל שם טוב שומר לעצמו את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

3.7 רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על בית הבעל שם טוב), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

3.8 הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal, או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. בית הבעל שם טוב מתחייב לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

3.9 ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

3.10 לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של בית הבעל שם טוב והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.

3.11 ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את בית הבעל שם טוב בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.

3.12 צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת המנוי בלבד.

3.13 רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורו בכתב ומראש של בית הבעל שם טוב.

3.14 כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית)..

3.15 כל מנוי מאפשר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנות עבודה (כגון מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, סמארטפון וכיו"ב) שונות בלבד – שהן שלוש תחנות העבודה הראשונות שעימן נכנס המנוי לאתר (להלן: "התחנות המורשות"). לאחר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנת העבודה הראשונות, תיחסם הכניסה לאתר באמצעות תחנת עבודה נוספת לאותו המנוי. שינוי הגדרת התחנות המורשות יכול שיעשה באמצעות שירות הלקוחות של בית הבעל שם טוב בלבד, ובאישורו. בית הבעל שם טוב שומר לעצמו הזכות להחליט, לפי שיקול דעתו, האם לאשר החלפת הגדרת תחנת עבודה מורשית.

3.16 בית הבעל שם טוב רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.

3.17 בית הבעל שם טוב שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש מנוי ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

3.18 חשבונית מס ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר. לאחר מכן, כאשר המדובר במנוי מתמשך, תישלח חשבונית מס אחת לתום כל תקופת מנוי (חודש או שנה, בהתאם למנוי שנרכש), בגין תשלום דמי המנוי עבור תקופת המנוי החולפת, לאזור האישי של המנוי באתר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

4. הפסקת התקשרות.

4.1 סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, במידה שתרצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. החיוב יבוצע רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה לעשות שימוש במנוי. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי בית הבעל שם טוב יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ובית הבעל שם טוב יאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בבית הבעל שם טוב בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לבית הבעל שם טוב ואיפשר לו לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם בית הבעל שם טוב (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים,

4.2 אי חידוש מנוי – בנוסף, רשאי הלקוח בכל עת להפסיק את החידוש של המנוי המתמשך על-ידי לחיצה על לחצן "ביטול חברות" המצוי באיזור האישי של הלקוח. הודעת אי החידוש תיעשה כדין, והיא תפרט, בכתב, את מועד שליחתה, פרטי זיהוי של הלקוח (שם מלא, מספר לקוח, מספר ת"ז, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי וכתובת) והמועד שבו ברצונו לסיים את המנוי (אם נמסרה הודעת הביטול בעל פה, ימסור בלקוח פרט מזהה נוסף בקשר עם המנוי). בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנתקבלה ההודעה, אלא אם ביקש הלקוח לסיים המנוי מאוחר יותר. בית הבעל שם טוב ישיב ללקוח את החלק היחסי של דמי המנוי למן כניסת ביטול המנוי לתוקף ועד לסיום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי. ההשבה כאמור הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת כל תשלום, הצמדה, מס, ריבית, או תוספת כלשהי אחרת, קיימים ו/או עתידיים, ולא ישתנו, לרבות במקרים של עליות ו/או ירידות בשיעורי המיסים, שינויי ריביות, מדדים ו/או בשל כל שינוי אחר.

4.3 סיום מנוי ביוזמת בית הבעל שם טוב – בית הבעל שם טוב רשאי להפסיק את השירותים המסופקים למנוי באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המנוי לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה בית הבעל שם טוב כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או, אם המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב.

4.4 ביטול רכישת מוצר – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה בית הבעל שם טוב רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המנוי או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

4.5 בית הבעל שם טוב רשאי לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתו, ויעשה כמיטב יכולתו להודיע על כך מראש ללקוחותיו.

5. קניין רוחני.

5.1 זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של בית הבעל שם טוב ו/או מצויים ברשותו באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתו המפורשת של בית הבעל שם טוב מראש ובכתב.

5.2 יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן שייך בהכרח ל בית הבעל שם טוב.

5.3 פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

5.4 השם "בית הבעל שם טוב" וסימני המסחר של בית הבעל שם טוב (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של בית הבעל שם טוב בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת בית הבעל שם טוב בכתב ומראש.

6. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה.

6.1 בית הבעל שם טוב בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, בית הבעל שם טוב אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, בית הבעל שם טוב ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

6.2 בית הבעל שם טוב אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

6.3 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא בית הבעל שם טוב בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

7. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים.

7.1 ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, יעשה בית הבעל שם טוב את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייב בית הבעל שם טוב לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

7.2 הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ובית הבעל שם טוב אינו שומר את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו בית הבעל שם טוב אינ אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

7.3 בית הבעל שם טוב יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

7.4 בנוסף לאמור לעיל, בית הבעל שם טוב רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

7.5 בית הבעל שם טוב לא תיחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

7.6 בית הבעל שם טוב יהא רשאי לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

7.7 לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות ראה להלן.

8. שירות לקוחות.

8.1 לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי בית הבעל שם טוב, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון (02-9923155), בפקס (02-9923170) או בדואר אלקטרוני (bshemtov.mail@gmail.com). נציגי "בית הבעל שם טוב" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של בית הבעל שם טוב, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

9. שונות.

9.1 בית הבעל שם טוב רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית הבעל שם טוב בקשר לכך.

9.2 רישומי המחשב של בית הבעל שם טוב בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.

9.3 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-דין רבניים בירושלים.

9.4 בית הבעל שם טוב רשאי לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.