אודות בית הבעל שם טוב

הרב סטבסקי מול בית מדרש הבעל שם טוב

אודות בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב על כל פעולותיו לקח על עצמו להפיץ את תורתו המאירה והמתוקה של מורנו רבי ישראל בן רבי אליעזר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א

תמצית תורת הגאולה של הבעל שם טוב הקדוש מצויה באיגרתו המפורסמת משנת תק"י בה שואל הבעל שם טוב את משיח צדקנו מתי תתגלה? עונה לו המשיח בתחילת תשובתו: "בעת שיתפרסם לימודיך ויתגלה בעולם".

עיקר תורתו של הבעל שם טוב להאיר גאולה לנפש האדם בחסד ורחמים, כאשר וגאולת הכלל עוברת דרך גאולת הפרט: "קרבה אל נפשי גאלה" על ידי גאולת הפרט מתאפשרת גאולה לעולם על ידי אנשים הגאולים בנפשם.

מיהו האדם הגאול?

אדם גאול משמעותו אדם עצמאי שחיי חיים שלמים מתוך עומק הכרת פנימיותו, יכולתיו, כישרונותיו וחיי בשלמות ובאחדות עם כל כוחות גופו ונפשו.

הבעל שם טוב זיכה אותנו והחזיר לנו את תורת הלב המחוברת ויונקת מעץ החיים, תורות המחברות אותנו אל שורשנו אל תורה מקורית שנתנה לנו בסיני ומאידך מחברת אותנו אל התכלית אל ימות המשיח ולתורות של גאולת הפרט וגאולת הכלל בחסד ורחמים.

איש מתפלל

כל תכניות לימוד של הרב סטבסקי במנוי אחד

במנוי חודשי במבצע 79₪ במקום 189₪ הזדמנות נדירה…

על ההכשרה

אם ליבכם חפץ ללמוד איך לגיס כל כוחות הנפש והגוף לעבודת ה'.
להעמיק בנושאים המרכזים בתורת הבעל שם טוב כגון: התחדשות, הכנעה הבדלה והמתקה, קטנות וגדלות, עבודת הפיוס, נשמת האדם, תפילה כוונות וייחודים, תורת המראות, בריאות ותענוג פרקי חינוך ועוד מקומך איתנו.
ההכשרה מיועדת לכל אדם השואף לחזק את חיבורו לבורא, לגלות מחדש את תורת הבעל שם טוב ולהעמיק בה, להשריש יסודות חזקים וברורים בעבודת ה' היום יומית.
הלימוד מלמד שפה חדשה המפעילה את כל כוחות הנפש לעבודת הבורא הכוללת, חידושים ממקורות שטרם פורסמו.
מבנה הקורס באינטרנט מאפשר התקדמות הדרגתית התואמת לכל נפש לפי הזמן והקצב שלו.

אודות הבוגרים שלנו

רבים הבוגרים שלאחר לימוד הבעל שם טוב פרצו דרך והצטרפו לציוויו של משיח צדקנו
וסייעו ב"ויפוצו מעינותיך חוצה" ובדרכם היחודית מפיצים בדרכים מקוריות ומגוונות.

מלמדים בעולם האקדמיה
במכללות
במדרשות
בבתי ספר

שולחים מסרון לפני שבת
במועדון לנוער בסיכון
בתוך המשפחה
לימוד חברותות

בבתי ספר תיכונים ויסודים הוצאת ספר עם עבודה פנימית על פי משנתו של הבעש"ט בקלינקיה הפרטיות בחדרי מורים ועוד..

שיעורים של מלמדים

מידי שבוע, תלמידי הרב מעבירים שיעורים מרתקים על ענייני דיומא מבוסס על כל מה שהם למדו על הרב בהרכשות השונות. השיעור בזום

לקבלת עדכונים וקישורים של השיעורים – ניתן להצטרף לקבוצות וואטסאפ